Weather Forecast

Monday, June 29, 2009

Si Amin AKA & Lantaran

Belisin udah yoo... tapi lisin L. Bro amin ngan lantaran 2 ekong ulih nya.

Lauk olihnya: Lantaran
Teknik: sedapa setangah umpan karat tarik sedapa jua.
Lokasi: Takat

Heppy bah iya yoww!!

0 comments: