Weather Forecast

Saturday, April 5, 2008

SEMBILANG TAJUNGKANGG..

Ani sembilang ulih ku yg 1st. yg sembilang 2nd inda ku mao mpost kemarit. SOBER KU sal kana galar AJIZ JUNGKANG.

Aku bah tjungkang time mranjat strike sembilang yg 2nd atu...

0 comments: