Weather Forecast

Monday, February 18, 2008

ungah lagii...

Ungah Lorong 7 strike lagii...team SCO Anglerz heng 3 hari beturut turut ni...Gpun udahng ulih rambat camin warna biru atu heng jua wahh...

1 comments:

Author said...

Udang warna biru...
kalau ada rapala biru pun heng tu... aku pernah kana sambar selunsung pakai lure warna biru d lrg 7 tapi lapas, sikit lagi naik ulih ku.. I think ikan-ikan di lrg 7 atu suka warna biru kali.. hahaha

Anyway.. nice catch.