Weather Forecast

Friday, February 8, 2008

Pari Si Amin Di SMR

Pari yg berjaya di darat pakai joran fenwick fireeagle & Spool GLOBE made in THAILAND.

Assistant menaikkan, awg abu bakar aka burnt.

0 comments: